Kasutustingimused

1.Üldtingimused

1.1. Stap e-pood müüb Smart tap OÜ-le kuuluvaid tooteid (edaspidi Tooted).
1.2. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.stap.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi e-pood) omaniku Smart tap oü (edaspidi Müüja) vahel seoses e-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Müüja andmed: Smart Tap OÜ, registriaadressiga Kesk põik 2-46 Haabneeme alevik, Viimsi vald Harjumaa 74001. Reg. kood 16266906

2. Hinnad

2.1. Kõik e-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

3. Tooted

3.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega E-poe programmides.
3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode laost puudub , ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub E-poe töötaja Kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 10 päeva jooksul.
3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

4. Ostu sooritamine

4.1. Klient valib e-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.
4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul „Vormista ost“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub Klient Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.
4.3. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.
4.4. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.
4.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

5. Taganemisõigus

5.1. Teil on õigus tellitud toode 14 päeva jooksul ümber vahetada või tagastada. 14 päeva tähtaeg algab alates toote kättesaamisest.
5.2. Taganemiseks on vajalik Kliendil saata taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@stap.ee.
5.3. Kauba tagastamisel kehtib põhimõte, et tagastamine toimub samal viisil, mil kaup ostjale toimetati.
5.4. Kasutades e-poe poolt pakutavaid tagastamisviise, on Toodete tagastamine Kliendile tasuta. Kasutades muid tagastamisviise ei ole Müüja kohustatud tagastamisega soetud transpordi kulusid Kliendile hüvitama.
5.5. Müüja kannab tagastatud Toote/Toodete, muu hulgas Kliendi kantud kättetoimetamise kulud, tagasi Kliendi arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemise avalduse laekumisest. Klient on kohustatud tagastatud kauba toimetama Müüjani 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saatmisest. Kui Tooted ei ole nimetatud tähtaja jooksul Müüjani jõudnud, pikeneb tagasimakse tähtaeg päevani, kui Tooted on Müüjani jõudnud. Tagastatav Toode ei tohi olla kasutatud, rikutud, samuti määrdunud või muude kasutamisjälgedega. Toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – juhend, sertifikaat, jne).

6. Pretensioonide esitamise kord

6.1. E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
6.2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul e-poe poole, saates e-kirja aadressile info@stap.ee või helistades telefonil: +37256082732.
6.3. Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
6.4. Müüja vastab tarbija esitatud kaebustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
6.5. Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja. 
6.6. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

7. Vastutus

7.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
7.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

8. Kasutamistingimused ja nende muutmine

8.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
8.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
8.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid ilma ette teatamata. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kliendile näha olevaid hindasid ja muid tingimusi.
8.4. Müüja jätab endale õiguse loobuda tellimuse täitmisest juhul, kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

9. Muud tingimused

9.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Klient võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

10. Klienditugi

10.1. Klienditoe telefon on +37256391636 (vastab tööpäeviti kell 09:00-17:00) ja e-posti aadress: info@stap.ee.